Записване

Формуляр за записване

Имена на родителя*

Адрес на местоживеене*

Телефон*

Email адрес*

Email*

Трите имена на детето на БЪЛГАРСКИ (за БГ дипломи)*

Трите имена на детето на SVENSKA (за местни регистрации)*

Шведско ЕГН (personnummer) на детето*

Ниво на владеене на българския език*

Специални интереси