Училищно настоятелство

Мария Костадинова

mariya.kostadinova@fbss.se

Надежда Мораитис

nadezhda.moraitis@fbss.se

Ася Виячка

asya.viachka@fbss.se

Николай Караколев

nikolay.karakolev@fbss.se

Имате въпроси?

Свържете се с нас, ако имате въпроси относно училището или искате да запишете Вашето дете при нас.