Aсоциация «Български език – език европейски» организира, в рамките на програмата “Еразъм”, пети международен конкурс за рисунка за деца от всички националности на възраст от 6 до 18 години, живеещи извън България.

Темата на конкурса е: «Баба Марта». Регламента на конкурса ще намерите в прикачения файл.

Краен срок за изпращане на рисунките: 3 март 2015 г. (важи пощенското клеймо) на следния адрес:

Olimpiya KRASTEVA
Concours BABA MARTA 2009
43 allée Antoine de Saint Exupéry
bâtiment 4 escalier 10 app 378
93200 ST DENIS
FRANCE

Допълнителна информация:

Регламент