От учебната 2020/2021 година ПБУ предлага и индивидуални уроци по български език. Часовете могат да се провеждат след редовните занятия в събота (на място) или онлайн.

Частните уроци имат за цел да подпомогнат развитието на детето, като се обърне специално внимание на индивидуалните му нужди. Програмата се напасва спрямо собственото му ниво, натовареността му през седмицата, както и личните му интереси.

Свържете се с нас за повече информация!